Quality Control Analyst

322082BR
Oct 13, 2021
Romania

Job Description

Activitatea de control al calitatii prin efectuarea de analizel fizico-chimice in laboratorul fizico-chimic din cadrul companiei Sandoz.


Responsabilitățile dvs. cheie:
Responsabilitățile dvs. includ, dar nu se limitează la:
• Postul este răspunzător pentru realizarea obiectivelor propuse;
• Răspunde de informarea corecta şi în timp util a problemelor de calitate detectate;
• Răspunde de corectitudinea aplicării normelor în vigoare în ceea ce priveşte controlul calităţii;
• Raspunde pentru efectuarea corespunzatoare a analizelor fizico-chimice conform instructiunilor din partea sefului de laborator fizico-chimic si a procedurilor in vigoare;
• Raspunde pentru materialele pregatite si utilizate la efectuarea analizelor;
• Raspunde pentru informatiile completate in caietul analistului;
• Răspunde de întreţinerea corespunzătoare a laboratorului şi echipamentelor din laboratorul fizico-chimic;
• Respecta normele GMP, SSM, SU si de protectia mediului, respectiv procedurile specifice locului de munca in vigoare;
• Pe toata durata funcţionarii este obligat sa păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea SANDOZ, neavând voie sa le transmită altor persoane din afara societăţii sau să le folosească în interes personal;
• Răspunde civil şi material pentru daunele produse în detrimentul societăţii prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor companiei SANDOZ;
• Raspunde pentru calitatea produsului si conformitatea cu GXP, inclusiv raportarea adecvata catre nivelele ierarhice superioare a oricaror aspecte legate de calitatea produsului, incidente sau neconformitati GxP;
• Este responsabil pentru raportarea pana la nivelul managementului a oricaror activitati care au potentialul de a compromite functionarea sistemului de calitate sau calitatea produsului, in conformitate cu Directiva de Calitate cu privire la Escaladare din Manualul Calitatii Novartis;
• Este raspunzator pentru acuratetea si caracterul integral al documentatiei completate;

Job Sourcing Statement

You are applying to be part of the Novartis Talent Pool. We are not currently recruiting for this role but we are building a pipeline for future opportunities. If you would like to be considered for a similar position in future, then please submit your CV.

Minimum Requirements

Novartis Technical Operations
Technical Ops SZ
Romania
Targu-Mures
Technical Operations
Full Time
Regular
Yes
322082BR

Quality Control Analyst

Apply to Job Access Job Account