Глобалното ни портфолио от иновативни лекарствени продукти включва повече от 50 ключови продукти, достъпни за пациентите, много от които са водещи в своята терапевтична област. През 2014 г. получихме общо 13 разрешения за употреба на наши продукти в САЩ, Европа и Япония.

Кардиометаболитни заболявания

В областите на сърдечно-съдовата и метаболитната система, екипите на Новартис, са отдадени на научно-изследователска дейност, разработване и висококачествено производство на нови терапии и решения за намаляване бремето, което тези заболявания причиняват на общностите по света. Съсредоточаваме усилията си върху заболявания, които засягат сърцето, бъбреците, черния дроб и кръвоносните съдове, за постигане на по-добри здравни резултати за пациентите.

За повече информация относно сърдечната недостатъчност, за повишаване на осведомеността и за да се включите в нашата публична информационна кампания, посетете https://www.KeepItPumping.com.

Научете повече

Офталмология

Новартис отделя специално внимание на научно-изследователската дейност, разработването и производството на офталмологични лекарствени продукти. Мисията на Новартис в областта на офталмологията е да открива, разработва и произвежда иновативни продукти, за да подобрява очното здраве и като цяло живота на хората. 

За повече информация относно наследствените ретинални дистрофии и макулна дегенерация, посетете 

Home for Patient Website | Discover IRD

Wet AMD Information and Resources | See What's Next (seewhatsnext.co.uk)

Научете повече 

Респираторни заболявания

Новартис продължава наследената линия да удовлетворява непосрещнати потребности на пациенти в първичната медицинска помощ с фокус върху подобряване живота на стотици милиони хора с респираторни заболявания. Отдадени сме на целта си да предоставяме подходящите лекарства за подходящите пациенти в подходящото време при лечение на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и тежка алергична астма – два сериозни здравословни проблема в обществото.

Научете повече

Неврология

Новартис има 60-годишна история в областта на неврологията. Предлагаме на пациенти и лекари богато портфолио от медикаменти за лечение на множествена склероза, епилепсия и мигрена Разработваме и перспективни лечения в областта на множествената склероза, и невромускулните терапии. В научно-изследователската си дейност се ползваме от напредъка на генетиката, новите технологии за образна диагностика и други иновативни подходи, за да разберем по-добре мозъчните заболявания и да продължим да осигуряваме нови лекарства на пациентите в цял свят.

Пациентите с множествена склероза могат да посетят за повече информация https://www.livinglikeyou.com.

Научете повече 

Имунология, хепатология и дерматология

Нашият отдел в областта на имунологията и дерматологията трансформира живота на пациентите чрез превенция на прогресиращите заболявания и успешно лечение на съпътстващите заболявания в специалностите дерматология, ревматология и трансплантации, където все още има много неудовлетворени медицински нужди.

Повече информация за пациенти с тежки кожни заболявания има на адрес.

За повече информация относно ангажимента ни да помагаме на хората с Анкилозиращ спондилит, посетете.

Научете повече

Онкология

Онкологичното направление в Новартис е лидер в прилагането на прецизно онкологично лечение. Прецизната онкология е развиващата се концепция за начина, по който раковите заболявания протичат на геномно ниво, както и нашата способност да разработваме лекарства, които постигат поставените цели и водят до по-добри крайни резултати за пациентите. Нашите изследвания, провеждани съобразно специфична научна и клинична стратегия, са фокусирани върху неудовлетворени медицински потребности и болестни механизми.

За повече информация относно ангажимента ни да променим съществено живота на хората с ракови и други прицелни заболявания, посетете https://www.novartisoncology.com.

Научете повече

Клетъчна и генна терапия

В Новартис е създаден специален отдел, фокусиран върху разработването и внедряването на клетъчни и генни терапии. Портфолиото от клетъчни терапии цели да промени медицинската практика и потенциално да излекува някои пациенти, страдащи от животозастрашаващи заболявания, включително рак на кръвта, сърповидно-клетъчна болест, таласемия и други заболявания на кръвта чрез заместване или възстановяване на имунната система.

Научете повече

Трансплантации

Имунната система на здравия човек може да различава чуждите клетки и тъкани от собствените, като в нея са заложени механизми, водещи до разрушаване на чуждите агенти. Имуносупресията представлява потискане на имунитета с лекарства, с цел да се предотврати отхвърлянето на трансплантирани органи. При трансплантация на орган, имунната система на получателя, най-вероятно ще разпознае трансплантираната тъкан или орган като чужди, и ще ги атакува. Целта на имуносупресията е да се позволи на пациента, претърпял трансплантация да приеме присадения орган за постоянно, без сериозни нежелани странични ефекти. Наблюдават се различни видове отхвърляне на присадени тъкани или органи, които се проявяват по различно време след трансплантацията. Това изисква лекарско наблюдение през отделните етапи, след извършване на трансплантацията, както във връзка с терапията, така и във връзка със състоянието на пациента.

Научете повече